TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Как мога да принтирам времето за звънците?
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Времето за звънците по подразбиране може да се принтира чрез кликване с десен бутон намишката върху номера на часа в Преглед на предпечат:

Вижте също:
Принтиране на различно време за звънци в различни части на училището/дни


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 54496 times.1124 / 54496
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article