TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Maксимум един час по история в шеста позиция във всеки клас (Решение 2)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да добавите разширена връзка в картата – Максимум часове на седмица и да обозначите 6 и 7 часове във времевата карта:

Не забравяйте да настроите „Приложи избраните предмети върху избраните класове“.

Софтуерът тогава ще отбележи максимално 1 час История във всеки от избраните класове.
Например, ако използвате „Приложи глобално“, софтуерът ще позволи само един час по история в позиция 6 и 7 в цялото училище.
Вижте още:

Максимум един час по история в шеста и седма позиции във всеки клас (Решение 1)
Обозначете колко часа трябва да бъдат преди определена позиция


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 43893 times.469 / 43893
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article