برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Constraints - Subjects

Max one history lesson on 6th position in each class (solution 2)
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

You can add advanced cardrelationship Max periods per week and specify the 6th and 7th period in the time map:

Do not forget to set "apply to selected subjects in selected classes".

The software will then check max 1 period of History in each selected class. If you for example use Apply globally the software will allow only one history on 6th or 7th in the whole school.

See also:
Max one history lesson on 6th-7th position in each class (solution 1)
Specify how many lessons shall be before certain position


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 48251 بار مشاهده شده است.39874 / 48251
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی