TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Двойни часове трябва да са преди единичните
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Въпрос:
Учебен предмет Биология в 1A клас е с 5 учебни часа седмично, два двойни часа и един единичен час. Нужно е тези карти да се разпределят през седмицата в този ред: 2, 2, 1. Как да въведем това?
Отговор:
Трябва да създадете една нова разширена връзка в картата. Следвайте указанията на екранната снимка.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 49826 times.906 / 49826
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article