TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Не може да има двойни часове в понеделник/ следобед
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Просто можете да кажете, че може да има 0 учебни часове и да изберете понеделник от времевата карта за Неподходящо време.
Важно е да използвате бутон „Опции“, където можете за изберете, че това правило трябва да се прилага само към часове с продължителност 2:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 49102 times.906 / 49102
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article