TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Учител може да преподава максимум 2 часа на ден в един клас
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Добавете тази разширена връзка с картата:

Изберете максимален брой учебни часове и настройте техния брой.

Важно е правилно да изберете опция Максимален брой часове на ден. В този случай ние сме използвали приложи върху избраните класове на учителя. Tова означава, че правилото е приложено на всеки клас, където всеки избран учител преподава самостоятелно.
Ако например, изберете само Ок, това ще означава, че всеки учител може да има максимално 2 учебни часа дневно.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 49965 times.747 / 49965
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article