برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Constraints - Teachers

Teacher can teach max 2 periods per day in one class
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Add this advanced cardrelationship:

Select Max periods per day and set the number.

It is important to correctly select the apply to comobobox. In this case we have used "apply to selected teachers' classes". This means that this rule is applied to each class where each selected teacher is teaching separatelly.

If you for example select only apply to teachers it would mean that each teacher can have max 2 periods per day.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 49972 بار مشاهده شده است.41309 / 49972
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی