TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Двама учители преподават заедно, но само 3 пъти седмично от общо 5 часа
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

С други думи:
- 3 часа се провеждат с двама учители и
- 2 часа се провеждат само с един учител

Можете да въведете това точно, както се иска

тогава

След това ще изглежда така:

Забележка:
- Ако използвате същия учебен предмет в двата часа, тогава софтуерът автоматично се опитва да разпредели тези 5 часа поравно през цялата седмица; в този случай 1 час дневно.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 66800 times.1628 / 66800
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article