TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

В определени класове Биология трябва да е следобяд, а при други сутринта
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Времето определено за Биология, оказва влияние върху всички часове по Биология във всички класове.
Ако е необходимо различно прекъсване за различни класове, тогава:
A. Едно решение е да определите два учебни предмета с две различни прекъсвания.

Б. Ако не желаете да определяте втори предмет, можете да оставите прекъсването равно и да определите разширена връзка в картата:

Връзката в картата казва, че може да има максимум 0, което означава – няма часове по Биология за маркираното време в определените класове (5a/ 5б). С други думи биологията в тази класове може да бъде единствено в немаркирана позиция.
Вероятно ще пожелаете да определите и други подобни правила за други класове, които трябва да имат биология в различни позиции.

Забележка:
- можете да промените максимум 0 на максимум 1. Това може да е от полза, ако правилото е твърде стриктно за вашето седмично разписание и може би ще предпочетете 1 биология в маркираната област, но не и две във всеки даден клас (правилото се прилага за всеки избран учебен предмет във всеки от избраните класове поотделно)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 42521 times.584 / 42521
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article