TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Учител не може да преподава 3 последователни учебни часа в едни клас
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Добавете тази разширена връзка в картата:

Моля, обърнете внимание на:
Приложи на избраните класове на учителя. Това ще направи възможно прилагането на правилото на всеки учител във всеки един от неговите класове поотделно. Ако използвате, например, „Приложи глобално“, тогава няма да може да има 3 последователни часа в цялото училище.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 65669 times.1593 / 65669
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article