برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc TimeTables Online - Main topics

How can I create accounts for teachers so that they can login to EduPage
زبانهای این مطلب: gb.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Once you have added your teachers to EduPage, you can simply send them email with login data.

Select Modify/School data:

then Account/Send passwords:

In the wizard, select which teachers shall receive password:

and fill in the emails:

The press Confirm to send the emails with passwords to the selected teachers.

Notes:
- you can import emails from Excel/CSV:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 66104 بار مشاهده شده است.58248 / 66104
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی