برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc TimeTables Online - Main topics

How can I add classes and students to EduPage
زبانهای این مطلب: gb.gif ru.gif gr.gif lt.gif

As administrator you can add classes in "School data":

Alternatively you can upload your timetable and use the "Verify" function that will copy all the objects you have inputed in aSc TimeTables into EduPage:
Verify timetable

Students can be added via import from Excel,CSV,TXT or import from aSc TimeTables file:
How can I add students to TimeTables Online


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 48566 بار مشاهده شده است.43614 / 48566
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی