برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - Settings

How to change school year
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

When you upload substitution data from aSc Substitution to Edupage/Timetables Online, sometimes you might get an error message telling you that school year in aSc Substitutions does not match with school year in Edupage. This usually happens when you specify incorrect date as start of school year in aSc Substitutions (e.g. you specify February 1st, but your school year really started on September 1st).

You can fix the problem by manually changing school year in aSc Substitutions - Settings - Options - General:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 38077 بار مشاهده شده است.30983 / 38077
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی