TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

F5 генериране на седмичното разписание
Space Bar (Клавиш за интервал) показва верификацията на разписанието
CTLR-L - сравни с последната запазена версия
Numpad бързи клавиши:
+ приближаване на разписанието
- отдалечаване от разписанието
/ подходящо увеличение
* променя цветовете на екрана

Седмични разписания:
Цифра 0 - показва резюме на всички седмици
Числа 1-8 - показват седмица 1-8
Ctrl-0 показва всички разширени/уголемени седмици
Бързи клавиши с мишка:
CTRL + ляв бутон на мишката - ако класът е разделен на групи, със CtrlClick ще се изберат всички групи на тази позиция. Ако се кликне на празна позиция, CtrlClick ще постави всички групи. Работата с разделени класове може да бъде изключително полезна. Обърнете внимание, че това понякога не е възможно, тъй като допълващият учител може да няма възможност да преповада по това време.
SHIFT - при задържане на бутон SHIFT, докато се мести карта, ще се види неподходящо време на картата под курсора вместо на картата, която имате. Така че трябва да проверите къде можете да сложите картата под курсора преди в действителност да я замените с текущата карта, с която имате проблем.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 85065 times.675 / 85065
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article