TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Тестване на графика (седмичното разписание)

Aнализиране на разписанието чрез генереране
This article is available in: gb.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

„Aнализирай“ генерира разписанието точно за 1 минута и след това показва кои карти са създавали най-много пробеми.

При някои разписания това може да помогне бързо да се идентифицират някои грешки при въвеждането или някои спънки, които не могат да бъдат планирани и трябва да бъдат отстранени преди генерирането на цялото разписание. Но при други разписания тази функция няма да помогне много, защото картите, които причиняват най-много проблеми са просто най-трудните.
Нека сега погледнем няколко примера, за да видим къде тази характеристика може да помогне и как да разчитаме данните.

Пример 1.
Това разписание е преминало тестването и е възможно да генерера всеки учител/ клас/ учебен предмет/ класна стая. Но все още не е възможно да се генерира цялото разписание. Една карта непрекъснато остава. Може да се каже, че това е защото картата е по Физическо въПървият опит е бил генериране с по-голяма сложност. Това не е помогнало – разписанието все още не може да бъде генерирано. Ето защо стартираме "Aнализирай чрез генериране", за да видим дали това ще помогне:

След минута софтуерът показва същото разписание с други цветове:

Червените карти са трудни, белите карти не са създали проблем. Можем да видим, че има една група от червени карти в класове 704, 705 и 707. Също така една от картите най-долу е оцветена в червено. Явно има нещо погрешно не само с картата по Физическо възпитание и спорт, но и с всички карти на учител "Клоуи". Невъзможно е да се постави последната карта на Клоуи, защото тя или вече преподава в тази позиция, или децата не са свободни, защото имат Физическо възпитание и спорт. Съществуват 29 позиции на седмица, но 3 позиции са блокирани от Физическо възпитание и спорт. Не можете да поставите часовета на Клоуи в тази позиция, защото всички деца имат Физическо възпитание и спорт. Резултатът е, че има 26 позиции за часовете на Клоуи, но тя има 27 часа в тези класове. Няма изход от това, или трябва да разделите часа по Физическо възпитание и спорт, или да преместите поне 1 от часовете на Клоуи в друг клас. Като използваме „Aнализирай“ откриваме, че няма проблем с часа по Физическо възпитание и спорт; проблемът е в договора на Клоуи – комбиниране с часове по Физическо възпитание и спорт.

Пример 2
Стартиране на разписанието "Aнализирай чрез генериране", показва тези карти в червено:


Ето защо се връщаме към оригиналните цветове:


И след това проверяване тези часове:


Веднага е ясно, че тези карти не могат да се поставят в разписанието, защото една група във всеки випуск е сборна, а останалите групи, които трябва да са по едно и също време, са обучавани от същия учител. Това отново е проблем с въвеждането и няма начин да се направи разписанието, докато не се реши.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 82138 times.1671 / 82138
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article