TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Тестване на графика (седмичното разписание)

Aнализиране на разписанието чрез Разширени тествания
This article is available in: gb.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако е възможно да се тества вашето разписание, но пълното генериране все още се проваля, тази втора нова характеристика може да помогне да откриете малка част от вашето разписание, която все още не е възможно да бъде генерирана.
Може да стартирате чрез меню – Разписание/ Анализирай/ Разширени тестове:

Появява се диалогова кутия, която показва прогреса на Разширените тествания. Например, на тази картина, софтуерът първо е опитал да генерира разписанието без никакви ограничения освен Неподходящо време за класове. Това генериране е било успешно.
Вижте № 1:

След това съфтуерът е добавил Неподходящо време за учители. Това тестване не е било успешно. Затова софтуерът се е опитал да премахне класовете един пo един, за да намери по-малка част от разписанието, която все още не може да бъде генерирана, отчитайки само Неподходящи времена за учители и класове.

След няколко опита за генериране той открива, че не е възможно да генерира само два класа. Вижте № 2.

Сега знаете къде е проблема. Можете дори да използвате бутон „Покажи“. Това ще стартира генериране на „Чернова“ само на проблемните места и само с посочените ограничения. След генериране ще видите, че последната карта не е било възможно да се постави. Така че можете да се опитате да я поставите и откриете какъв може да е бил проблема.

Забележки:
- това разширено тестване може да отнеме дълго време при някои разписания. Затова го стартирайте, когато имате време. Като се върнете, може софтуерът да намери нещо полезно или може да не намери.
- това е тестване, затова все пак е възможно, ако сте генерирали някоя докладвана част няколко пъти, или част с голяма сложност, да откриете, че в действителност е възможно да я генерирате. В този случай може да погледнете списъка с индивидуалните тествания и да видите какво друго е открито при тестването.
Вижте № 3 на картината по-горе.
- Неподходящите времена на класовете са винаги включени, защото по принцип те не подлежат на дискутиране. Ето защо не е от голяма полза, когато софуерът казва, че е възможно да генерирате вашето разписание с петък седми учебен час, когато вашето училище е вече затворено. Но това също означава, че, ако имате някакви Неподходящи времена, които теоретично са възможни, добре е да се опитате да ги премахнете.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 67583 times.1304 / 67583
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article