TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Отпечатай цвета само в лявата част на клетката
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif lt.gif bg.gif

Ако не желаете да принтирате разписанието изцяло цветно, можете да принтирате цвета на учителя само в лявата част на всеки учебен час.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 32470 times.272 / 32470
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article