TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Отпечатай дата или забележка под разписанието
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

По подразбиране софтуерът принтира датата от последната промяна в долния ляв ъгъл на разписанието.
Можете да промените това в Глобални настройки.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 55975 times.1282 / 55975
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article