TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Принтирай различно време за звънци за учители
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако вашето училищи има различно време за звънци в различните части на училището, тогава софтуерът опитва да познае кои звънци трябва да принтира за всеки учител. Например, ако даден учител има всички часове в едната част от училището, тогава този звънец се принтира. Но, ако учителят преподава и в двете части, не е ясно какво ще се принтира.

Тогава можете да обозначите за всеки учител неговите/нейните звънци и те ще бъдат принтирани.

Вижте също:
Принтиране на различно време за звънци в различни части на училището/дни


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 59026 times.1447 / 59026
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article