TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Максимум един час по история в шеста и седма позиции във всеки клас (Решение 1)
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За всеки учебен предмет можете да определите колко пъти е позволено да бъде в позиция, маркиран с въпросителен знак/позиция под въпрос.
На първо място, дефинирайте въпросните позиции в "Time-off" за темата.

След това можете да зададете колко урока е разрешено.

Типичната употреба на тази характеристика е следната:

Представете си, че клас има 3 часа по история седмично. Вероятно няма да е възможно и трите часа да бъдат преди обедната почивка за всички класове. Но ще бъде много лошо, ако и трите часа са след обедната почивка. Tогава учителят може да се оплаче, че не може да преподава история в този клас.
Можете да обозначите, че шести и седми учебен час са под въпрос и че вие приемате само 1 час от тази позиция, маркирана с въпрос за всеки клас. Тогава софтуерът ще уважи само тези разписания, където всичките три часа са преди обедната почивка, или, където 2 часа са преди и само един след обедната почивка.

Допълнителна информация:
Гореописаното се настройва за ВСИЧКИ часове по този учебен предмет.
Ако ви трябват различни настройки за различни класове, можете да използвате една от тези опции:

Обозначете колко часа трябва да бъдат преди определена позиция

Maксимум един час по история в шеста позиция във всеки клас (Решение 2)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 106145 times.801 / 106145
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article