TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – Групи и сборни класове

Как мога да избера кой ученик в коя група да отиде?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Може да зададете учениците в групи от прозорец „Ученици“:

Изберете клас отдясно, след това изберете няколко ученици с Shift+click или Ctrt+click, кликнете с десен бутон на мишката в съответната колона и изберете група за тези ученици.

Забележка:
- Този диалогов прозорец е полезен, ако желаете да принтирате индивидуалното седмично разписание на всеки ученик.
- Информацията от този прозорец се използва и за Електронен дневник на класа.
- Не може да комбинирате групи от различно делене на едно и също място в седмичното разписание, дори и тези групи да имат различни ученици, избрани в този прозорец. Ако е необходимо да направите това, трябва да използвате Семинари вместо Групи/Делене.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 44302 times.927 / 44302
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article