TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Учител не може да има прозорец с продължителност 2 часа
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Може да добавите това картово взаимоотношение:

Забележка:
- използвайте това само, когато имате генерирано някакво седмично разписание.

Вижте още:
Прозорци на учители в разписанието


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 55846 times.1623 / 55846
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article