TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Как да подсигуря започването на работния ден на учителя от първи или втори час (той не може да започва по-късно от втори час)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да добавите тази разширена връзка в картата

Забележки:
- можете да изберете учителите и да изберете само учителите, които имат достатъчно часове
- както обикновено: добавете това ограничение само, когато вече можете да генерирате разписанието без него
- в някои разписания това ограничение може да не работи; когато имате, например, много повече учители отколкото класове, няма да има достатъчно ранни позиции, за да се поставят всички учители.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 53074 times.1262 / 53074
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article