TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Учител не може да преподава и 6 и 7 час. Той може да преподава само един от тях.
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да поставите тази връзка в картата.

Изберете само онези два учебни часа в Неподходящо време - ограничението максимум 1 на ден се прилага само на онези часове, които са маркирани в зелено.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 48877 times.1192 / 48877
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article