TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Ученик може да избере/пожелае курсове в нашето училище
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За повечето училища не е нужно да въвеждат учениците, за да създадът график.

Достатъчно е да се знае, че даден час е за момчета от 5A клас. Софтуерът ще знае, че може да намери Група момчета и момичета по същото учебно време, защото в тези групи учениците не съвпадат.

Най-обикновен пример - учител преподава на всички деца от 6A клас Биология и на момчетата от 8B Физическо възпитание и спорт. Вероятно някой друг учител ще има Физическо възпитание и спорт с момичетата от 8B:

Ho, ако децата могат да избират сами своите предмети/курсове, не е толкова ясно, дали два предмета могат да са по едно и също време – зависи от това дали те имат същия ученик или не

За тази цел софтуерът позволява да:

1. въвеждате индивидуални ученици
2. за всеки ученик може да се въвеждат неговите желания
3. след това да се въвеждат "часове/секции"
Например:

1. Ученикът Джон от 9 клас
2. Джон желае да участва в 2 курса – Биология и Химия.
3. Училището определя секция по Биология с учител Флеминг и друга секция по Биология с учител Пастьор.
По време на генерирането Джон е определен или за Флеминг, или за Пастьор. Или и за двамата, ако по някъква причина не е възможно да се постави неговото желание.

Системата може да се справи и с двата подхода в същото разписание, така че не е необходимо да се взема решение предварително. Вие ще се погрижите за това по-късно, когато са определени часовете.
За подробна информация как работи това, моля проверете:
За какво са часовете за семинари/курсове?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 96624 times.1663 / 96624
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article