Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji - Seminaria

Uczniowie mogą wybierać zajęcia, na które chcą uczęszczać
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

W większości tworzonych przez szkoły planów lekcji nie ma potrzeby wprowadzania indywidualnych danych każdego ucznia.

Wystarczającą jest informacja o zajęciach np. wychowania fizycznego w grupie "Chłopcy" w klasie 5A. Aplikacja wie, że ta grupa wraz z grupą "Dziewczęta" nie współdzielą uczniów, więc możliwe jest umieszczenie zajęć na tej samej godzinie lekcyjnej.

Na zrzucie ekranu poniżej zaprezentowana została sytuacja, w której nauczyciel uczy biologii w całej klasie 2B oraz wychowania fizycznego w grupie "Chłopcy" w klasie 3C.

Niekiedy zdarzają się jednak przypadki, w których uczniowie sami wybierają zajęcia, na które chcą uczęszczać. Nie jest zatem możliwe automatyczne wykrycie czy przedmioty te mogą znajdować się na tej samej godzinie lekcyjnej (uczeń nie może uczestniczyć w dwóch różnych zajęciach na tej samej godzinie lekcyjnej).

Aby rozwiązać ten problem, aplikacja umożliwia:
1. Dodawanie indywidualnych informacji o uczniach
2. Dodawanie wyboru określonych lekcji przez ucznia
3. Dostosowanie zajęć do składu klasy

Przykład:
1. Uczeń Adam Nowak uczęszcza do klasy 4
2. Uczeń deklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach biologii i chemii
3. W planie lekcji tworzone są osobne zajęcia biologii z nauczycielem Flemingiem i osobne z nauczycielem Pasteur'em.

Podczas generowania planu lekcji, uczeń zostanie przypisany do jednej z dwóch grup. Jeśli z jakiegoś powodu (np. ograniczenie liczebności grupy) spełnienie jego wymagań nie będzie możliwe, nie zostanie przydzielony do żadnej z grup.

System obsługuje oba rozwiązania w ramach tego samego planu lekcji, nie ma zatem potrzeby podejmowania decyzji przed utworzeniem planu. Tym problemem można zająć się później - podczas tworzenia lekcji.

Szczegółowy opis tej funkcji znajduje się w artykule:
Kiedy i w jakim celu używać seminariów?


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 94951 razy.4361 / 94951
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł