TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка

Съветник - заложени повече класове/ учители/ класни стаи
This article is available in: gb.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Понякога може да се случи, да сте определили повече часове на седмица на един учител/класна стая или клас, отколкото позиции на седмица имате в действителност.

Това може да бъде или грешка при въвеждането, или недоразумение как софтуерът интерпретира въведената информация.

Например, даден учител трябва да преподава 5 учебни часа седмично в 10 различни класа. Общо това са 50 часа на седмица. Но има само 5 дни, всеки с по 7 учебни часа. Очевидно е, че не може да се преподава 50 часа на седмица. Или увеличете броя на учебните часове на ден, или променете договора на този учител.

Друг пример:
Учител преподава само 20 часа на седмица, но това са двойни часове; общо той има 40 учебни часа седмично.

Не забравяйте да проверите времето за отсъствие - учителят може да има 10 часа, но само 5 свободни периода на седмица:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 112160 times.1967 / 112160
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article