TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка

"Съветник" – няма часове в определено учебно време
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif lt.gif bg.gif

Понякога може да се случи така, че даден клас просто да няма часове, които са на определени позиции.
Например, това училище е забранило всички учебни предмети да са в четвърти учебен час:

Това е проблем в настройките по подразбиране, където един ученик не може да има прозорец в своето разписание.

Трябва или да разрешите на някои учебни предмети, или да блокирате това учебно време като Неподходящо време за този клас. След това софтуерът ще знае, че няма учебен час в този интервал:

Разбира се това е прост пример – може да се случи, че само определени учители, комбинирани с учебни предмети, попаднат в учебно време, когато нито един час не може да бъде поставен, защото, или учителят, или предметите не могат да отидат там.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 35905 times.368 / 35905
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article