TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка

"Съветник" – различен брой часове за групите
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Нека да разгледаме този клас:

Момчетата имат 3 часа Физическо възпитание и спорт на седмица, докато момичетата имат само 2. Това може да е напълно възможна, съобразена с нормативни документи ситуация в някои училища, но много пъти това е грешка във въведените данни. „Съветникът“ се опитва да предупреди за това.

Разбира се това е прост пример. Но, понякога има много групи и си заслужава да се провери диалоговата кутия. Тя показва колко часа има всяка група:

Моля, запомнете, че софтуерът може само да постави часовете на групите от същия ред в същото учебно време. Така, ако една група има 8 часа, а друга група от същия ред има 0 часа – ще трябват 8 места, където само една група е поставена, а останалите деца няма с какво да се занимават.
Този пример показва некоректно зададени часове.


Тъй като софтуерът може да поставя само часове от същия поток в едно учебно време, той не може да постави Момчета и Момичетата заедно в едно и също учебно време, въпреки че вероятно това е било намерението.
Часовете е трябвало да бъдат определени за Момичета, така че софтуерът да знае, че тези два часа могат да се поставят в същото учебно време.

Забележка:
- можете да деактивирате това предупреждение в „съветника“, ако това ви върши работа във вашето училище

Вижте още: Делене на групи


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 30218 times.418 / 30218
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article