TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка

"Съветник" – часове с различна продължителност
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Софтуерът позволява да въвеждате двойни и единични часове по същите учебни предмети.
Но понякога е за предпочитане да въведете всички часове като единични.

Например, ако имате 5 часа седмично, можете да имате един двоен час (2+1+1+1) или два двойни часа (2+2+1). Ако и двете ситуации са добри за вашето училище, тогава е по-добре да оставите решението на генерирането.
Може би тогава ще е възможно да се намери по-добър график, ако има повече опции.

Това може да е вярно, ако имате много подобни часове. Защото, ако определите всички като 2+2+1, такова разписание може дори да не съществува; но, ако позволите на софтуера да отиде на вариант 2+1+1+1, той може да намери решение.
След като вече имате решение, можете да опитате да се върнете на вариант 2+2+1 за определени предмети, където е за предпочитане да имат двойни часове.
Моля, проверете: Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 69870 times.1623 / 69870
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article