TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка

"Съветник" - повече часове отколкото дни
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако имате 5 дни, а определите, че часовете по Математика трябва да са 6 пъти на седмица, софтуерът ще се опита да сложи поне 1 час Математика всеки ден.

Така часовете винаги ще са 1+1+1+1+2.

Но за някои училище това не е точно онова, което е необходимо; може да има два проблема с така въведените данни:

1. Софтуерът няма да се опита да постави часовете по Математика последователно. Ако вашето изискване е часовете по математике да бъдат поставени последователно, е по-добре да определите часовето като 4 единични часа и един двоен час.
Вижте също: Желая един учебен предмет да има единични и двойни часове! Например: 1+1+1+2

2. Вторият проблем може да е, че се позволява повече гъвкавост тук. Може би 2+2+1+1 е също вярно решение за вашето училище. Но тъй като софтуерът третира 6 винаги като 1+1+1+1+2, може да ограничите възможностите за генериране.
Вижте: Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 82316 times.1856 / 82316
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article