TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка

"Съветник" - Учителите имат много блокирани дни
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Много от учителите имат цял блокиран ден.

Това може да е според нормативни документи и софтуерът да може да се справи с това.

Но много пъти, ако блокирате различен учител в различни дни, разписанието може да стане невъзможно за генериране.

Прост пример:
Нека да кажем, че имате малко училище с 2 класа - 1.A и 1.Б.
Всеки клас има 5 часа Математика, 5 часа Английски език, 4 часа Физическо възпитание и спорт и, 1 час Изобразително изкуство. Часът по Изобразително изкуство е сборна група от 1.A и 1.Б. клас и той е по едно и също време.

По подразбиране софтуерът е настроен да поставя един час всеки ден, така че всеки ден децата имат 1 час по Математика, 1 час по Ангилйски език, и, или 1 час по Физическо възпитание и спорт, или Изобразително изкуство. Разписанието ще изглежда така:

Сега, учителите по Физическо възпитание и спорт – Aрнолд и Кристияно, са заети хора. Арнолд не може да идва в понеделнки, а Кристиано в петък. Изведнъж има проблем в разписанието. Единственият начин разписанието да бъде настроено би бил тези двама учители да бъдат поставени в същите дни.

Сега единственото решение, което има софтуерът е да постави два часа по Математика в един и същи ден. Както вече казахме, софтуерът по подразбиране мисли, че ако имате 5 часа седмично, то ще искате по един час на ден.

За да решите проблема с горното разписание, трябва да кажете на софтуера да приеме, че Математика може да бъде два пъти в един и същи ден.
Ако това не е приемливо за вашето училище, ще трябва да убедите учителите по Физическо възпитание и спорт да идват в същите дни. Или можете да позволите четвърти час.
Тъй като софтуера не може да реши това, трябва да му кажете кое е приемливото за вас решение.

Това е прост пример. В реалния живот, ако блокирате много учители в много дни, разписанието ще стане толкова оплетено, че няма да можете да разберете какво не е наред.

В този случай се опитайте да отблокирате от Неподходящо време на учителите онези времена, които не са толкова важни и да разрешите на софтуера да постави тези два учебни часа в един и същи ден, ако това е приемливо за вашето училище.

Вижте също:
Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично
Блок от часове – позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 37805 times.860 / 37805
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article