TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка

"Съветник" - специални класни стаи не са определени
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Типичен пример за този проблем:

Вие определяте, че часа по Английски език е разделен на две групи. Всяка група може или да стои в несподелената класна стая, или да отиде в стаята на учителя:

Но, когато забравите да определите стаите за вашия учител, резултатът е, че и двете групи могат да останат само в несподелената класна стая, т. е. тези два часа не могат да бъдат в същото учебно време, защото те изискват същата стая.

Това може да е добре и разписанието да се довърши. Но много пъти това не е разписанието, което искаме, особено, ако всички групи трябва да останат в несподелената класна стая.
За да се оправи това, трябва или да определите специални стаи за учител или за учебен предмет, или да определите споделени стаи:

Или ръчно обозначете останалите налични класни стаи за тези часове:

Вижте също:
Какво е споделена класна стая?
Задаване на часове за класни стаи


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 28455 times.417 / 28455
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article