TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Възможно е да се блокира всяка част на деня за всякакви обекти в разписанието.
Нека погледнем това разписание:

Учител Айнщайн може да преподава цяла седмица без четвъртък. Но все пак, той може да преподава девети част в четвъртък. В повечето истински ситуации това не е каквото ползвателят иска да види, затова софтуерът докладва това като предупреждение. Може да скриете това – ако Айнщайн може наистина да преподава само този един час.

Сега си представете, че Айнщайн преподава 5 часа математика в 1A и 5 часа математика в 1Б. В настройката по подразбиране софтуерът ще се опита да постави 1 час Математика дневно във всеки клас. Това не може да се постигне, защото в четвъртък има само един свободен интервал за Математика в 1A и 1 Б.
Ако целият четвъртък е бил блокиран правилно, софтуерът щеше да знае, че Айнщайн има само 4 дни и ще генерира два часа по Математика в един ден.
Така че си заслужава да се оправят тези малки грешки в Неподходящо време – те могат да наранят генерирането.
Това беше много простичък пример. Но, ако блокирате няколко дни наполовина на повече учители/учебни предмети, ще бъде много трудно да се каже защо разписанието не се генерира.
В този случай е по-добре, ако е възможно, да оставим софтуера да вземе решение.
Можете, например, да кажете на софтуера, че даден учител трябва да има само 2 дни, но генериращото устройство може да реши кои дни точно:

Имаме учител, който преподава само 2 дни през седмицата и няма значение кои са те.

Или, ато трябват няколко свободни следобеда за вашите учители – оставете софтуера да реши кои.

Всеки учител трябва да има един или два свободни следобеда

Софтуерът разрешава да въведете много подобни ограничения. По принцип, първоначално се опитайте да въведете само онези часове от Неподходящо време за учителите, които са най-важни. След като генерирате първоначалното разписание, можете да се опитате да задоволите изискванията и на други учители. Но, ако въведете всичко в самото начало, разписание може да няма и няма да знаете защо.
Забележка:
- в някои училища си заслужава да обмислите това:
Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 55054 times.1278 / 55054
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article