TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Софуерът позволява да използвате специални часове преди започването на редовния обучителен процес. Например, ако Вашите ученици имат учебни часове 1, 2, 3, 4, 5, 6, може да добавите също и нулев час преди тези редовни часове.

Възможна употреба:
- Да се създадат няколко "общи за цялото училище часа", които ще се провеждат преди първия учебен час.
- Да позволява на определени учебни предмети да бъдат поставяни в нулевите часове. Ако например имате недостиг на специални класни стаи, нулевият час може да помогне да извикате учениците да идват по-рано на училище веднъж седмично.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 36154 times.691 / 36154
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article