برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - Specifying the substitutions

Lessons with 2 teachers - how to cancel it for just one teacher.
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

If you have a lesson with 2 teachers in your timetable, program understands it as co-teaching - 2 teachers teach one group of students together. If one of these teachers is absent and you select "Cancelled" in substitution, it will cancel the whole lesson. But sometimes you may want to cancel just one teacher. How to do that?

There are several options how to handle this:

Input the lesson as divided lesson in the timetable

In most cases the problem is with specification of the lesson in the timetable. You have inputted the lesson as co-teaching - 2 teachers teaching one group, but in fact it is divided lesson - 2 teachers teach 2 groups of students, each one has just part of the whole class. To correct the problem, you have to input this as divided lessons - 2 lessons, each one with just one teacher and part of the class.

See also: Divisions

Do not cancel the lessons and do not specify substituting teacher

In PC Substitutions if you do not specify substituting teacher and also do not mark substitution as cancelled, then in Edupage (and Class register) it is interpreted as teacher absent from the lesson, so basically it will do what you want. But one problem with this solution is that the printout from PC Subtitutions will not indicate it as cancelled. You may use a substitution note field to indicate that.

Use Substitutions Online instead of PC Substitutions

In Substitutions Online, if there are more teachers on the lesson, there are 2 checkboxes for canceling the lesson, where you can distinguish between cancelling whole lesson and cancelling it for just one teacher.

See also: Substitutions Online


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 27725 بار مشاهده شده است.23199 / 27725
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی