TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Проверка на капацитета на стаите
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да определите капацитета на всяка стая, т.е. максимален борй ученици, които тя побира.

След това за всеки клас (цял клас) или всяка група ученици, можете да обозначите колко ученици са в нея.

След това, по време на генерирането, софтуерът проверява този капацитет и може да ви предупреди, ако ръчно сте въвели по-голям клас в по-малка стая.

Забележки:
- ако използвате семинари (курсове), не е нужно да обозначавате колко деца има в клас/група; софтуерът знае това, защото има информация за отделните деца.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 32694 times.656 / 32694
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article