برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

For each room you can define it's capacity - maximum number of students it can hold:

Then for each class(entire class) or for each group of students you can specify how many students are in it:

The software then check this capacity during the generation and it also can warn you if you manually put bigger class into smaller room:

Notes
- if you are using seminars(courses) you do not need to specify how many kids are in class/group the software knows this because it knows about individual kids


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 41074 بار مشاهده شده است.32636 / 41074
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی