TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

5A клас трябва да има Биология точно преди или след часа по биология на 5Б (двата класа трябва да имат последователни часове по биология
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За целта ще трябва да въведете две връзки в картата:
1. Първо, обозначете, че няма да има интервал между часовете на определена група.
Изберете предмети, класове и "приложи глобално":

2. Но предходното правило ще отчете за интервал само време между два часа в същия ден.
Ако Биология е в различни дни в 5А и 5Б класове, софтуерът няма да счита това за интервал. Трябва да добавите втора връзка в картата, която ще принуди часовете да са в същите дни.

Ако имате 3 часа по биология на седмица в 1A клас и 3 часа биология в 1Б клас, ще поискате и двата класа - 1А и 1Б, да имат биология в 3 дни. Tака часът по биология ще бъде в двата класа в същия ден.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 30546 times.620 / 30546
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article