TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Тестване на графика (седмичното разписание)

Тестване на няколко класове/ учители едновременно.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да тествате много класове/ учители/ класни стаи/ учебни предмети/ ученици по този начин: FПърво, отворете съответния изглед (Цяло разписание/ Учители/ Класни стаи/ Предмети/ Ученици).

След това изберете редове, които искате да тествате. Можете да направите това като кликнете върху кутийката с наименованията на редовете. Използвайте Ctrl+click, за да добавите ред към избраните за тестване и Shift+click, за да добавите поредица от редове едновременно. После кликнете с десен бутон на мишката върху някои от избраните кутийти с наименованието на редовете и изберете Тестване.

Забележка: Възможно е също да тествате много части като кликвате с десен бутон на мишката върху всяка карта, след това избирате Тестване/ Повече.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 84174 times.403 / 84174
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article