TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка

"Съветник" - тези учители трябва да препода в твърде много класове по едно и също време
This article is available in: gb.gif sk.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Типичен пример за този проблем – Нека кажем, че имаме малко училище: 9 учебни предмета, 3 класа и 8 учители.


Тогава искаме да създадем само свободни часове за учителите. Добре е, докато не определим, че 6 учители имат "почивка" в точно същия период (на екранната снимката по-долу е третият период в сряда).


Това означава, че за тези три класа, има само двама свободни да преподават учители по това време. Тази ситуация софтуерът оценява ясно като грешка във въведените данни.
Решение:


Трябва да маркираме "Почивка" (неподходящо време) на всички други учители, след това споменатата от „Съветника“ оцветена ярко позиция и да позволим някои учебни часове.
Разбира се, в истинското разписание, това е много по-трудно. Не е нужно да има само Неподходящо време, но трябва да отбележите и други ограничения, които сте създали (като максимум учебни часове на ден за учителите, ограничения, забраняващи на учителите да преподават в специфично време и др.)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 23812 times.543 / 23812
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article