Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Testovanie rozvrhu

Prečo testovať rozvrh?
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Predtým, než začnete generovať rozvrh, je potrebné, aby váš rozvrh prešiel testom (menu - Rozvrh - Testuj).

Tento test skúsi vygenerovať malé časti rozvrhu (triedy, učitelia, predmety, učebne), aby zistil základné chyby v zadaných údajoch alebo podmienkach. Je dôležité nájsť tieto chyby, pretože, ak sa nepodarí vygenerovať rozvrh čo i len pre jednu triedu (toto zistenie trvá len pár sekúnd), nebude možné vygenerovať celý rozvrh (a generovanie celého rozvrhu môže trvať od niekoľko minút až po hodiny v prípade veľmi komplikovaných rozvrhov). Testovanie vám tak môže ušetriť veľa času, ktorý by ste inak strávili generovaním "nemožného" rozvrhu.

Test oznámi nejaký problém. Čo ďalej?

Test testuje po jednom každú položku (triedu, učiteľa,...), i keď niekedy problémy nie sú naviazané iba na jednotlivú triedu/učiteľa, ale objavia sa, keď sa pokúsite generovať dve alebo viac tried či učiteľov. Takže ak váš rozvrh prejde úspešne testom, ale stále sa nedá vygenerovať celý rozvrh, ešte by ste mohli vyskúšať testovať väčšie časti rozvrhu, napr. celé ročníky, alebo aj polovicu tried, atď... Pozrite prosím aj túto stránku:
Testovanie viacerých tried/učiteľov naraz


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 118391 krát.11226 / 118391
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok