TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За всеки клас може да посочите броя на учениците му:


Можете също да посочите размера на всяка група, ако използвате групите:

Вижте също:
Капацитет на класната стая


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 40810 times.1698 / 40810
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article