برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - User interface

Why there are questionmarks in my timetable?
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif ru.gif gr.gif lt.gif

If you see your timetable as follows:


problem is, that you are trying to display count of students on each card, while there are no students inputted in your Timetable, or there is no such information in divisions for classes.

This can be solved to change displaying your timetable as "Standard"

See also:
Number of students in class and groups


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 32389 بار مشاهده شده است.24946 / 32389
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی