Tvarkaraščių programa - pagalba internete
EduPage - Pagalba Internete

flag aSc Tvarkaraščiai - Kas naujo

Kas naujo 2019 metų versijoje
Ši informacija yra šiomis kalbomis: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Kas naujo programos "aSc Tvarkaraščiai" 2019 metų versijoje

1. Kabinetams dabar galima suteikti prioritetus. Kiekvienai pamokai galite nustatyti Optimalius, Tinkamus, Nelabai tinkamus ir Netinkamus kabinetus:

Programa stengsis kuo daugiau pamokų paskirti optimalius kabinetus, po to - pamokoms paskirs tinkamus kabinetus. Jų pritrūkus, pradės naudoti nelabai tinkamus. Pamokų paskyrimas į netinkamus kabinetus yra laikoma apribojimų sušvelninimu - programa tai darys tik tada, kai negalės sudaryti pilno tvarkaraščio, naudodama Optimalius, Tinkamus, Nelabai tinkamus kabinetus. Taip pat galima kabinetų prioritetus nustatyti ir disciplinoms (dalykams).


2. Pabaigusi tvarkaraščio kūrimą, programa dar pabandys optimizuoti kabinetus galutiniame tvarkaraštyje.

3. Pridėti du nauji pamokų kortelių sąryšiai, , kurie leis dar tiksliau nurodyti, kaip tvarkaraštyje pamokoms turi būti priskirti kabinetai:

3A. Maksimalus periodų per savaitę skaičius Netinkamuose kabinetuose. Juo galite pabandyti apriboti netinkamų kabinetų panaudojimą, pavyzdžiui, nustatant maksimalų tokių pamokų skaičių visai mokymo įstaigai arba norint užtikrinti, kad tokių kabinetų netektų per daug kai kuriems mokytojams ar klasėms.

3B. Minimalus periodų per savaitę skaičius Optimaliuose kabinetuose. Panašiai, kaip ir sąlygoje aukščiau, galite nurodyti, kad kiekviena klasė turėtų nustatytą skaičių pamokų optimaliuose kabinetuose.

4. Dedant pamokas rankiniu būdu, programa parodys kabinetų prioritetus, paspaudus pamoką dešiniu pelės mygtuku:

ir pažymės, jei naudojamas netinkamas kabinetas, kortelę pilku brūkšniu jos dešinėje pusėje.

5. Galite pakeisti kabinetus ir jau sukurtame tvarkaraštyje, pavyzdžiui, pakeisti kai kuriuos optimalius kabinetus į tinkamus, jei norėtumėte, kad jie būtų naudojami dažniau. Tuomet paspauskite piktogramą "Priskirti kabinetus" . Anksčiau ši komanda tik priskyrė kabinetus pamokoms, kurios dar neturėjo kabinetų. Dabar Jūs taip pat galite leisti programai ir pakeisti jau priskirtus kabinetus - tai gali pagerinti bendrą kabinetų panaudojimą:

Galite naudoti komandą "Patobulinti tvarkaraštį" - programa tuomet galės ir perkelti pamokas į kitas vietas, norėdama geriau panaudoti kabinetus.
Jei padarėte daug kabinetų pakeitimų, galite leisti programai kurti tvarkaraštį ir iš naujo.

6. Papildomas sąryšis "Maks. periodų per dieną" dabar turi papildomą nustatymą, nurodantį leidžiamų išimčių skaičių. Pavyzdžiui, galite nurodyti:
Mokytojas gali turėti ne daugiau kaip 4 pamokas per dieną 3 dienas per savaitę. Kitomis dienomis jis galės turėti daugiau pamokų:

Arba: mokytojas gali turėti maksimaliai 5 pamokas per dieną, bet tik 2 dienas per savaitę (kitomis dienomis jis turės mažiau pamokų).

Mokytojas gali turėti iki 5 pamokų per dieną, bet tik du kartus per savaitę

Kas naujo aSc Pavadavimų programoje

7. Pavadavimuose Internete dabar galima perkelti nesančio mokytojo pamoką į kitą dieną:

Jei, pavyzdžiui, mokytojas Jonaitis serga, galite jo pamoką perkelti į kitą dieną, kada jis jau bus sugrįžęs į darbą.
Daugiau informacijos

8. Pavadavimai Internete taip pat pasiūlys sukeisti pamokas - Jūs galite sukeisti Jonaičio pamoką antradienį su Petraičio trečiadienio pamoka - abu mokytojai mokys savo dalyką, nepakeičiant tvarkaraščio.


Daugiau informacijos

9. Arba jūs galite perkelti pamoką iš penktadienio popietės į ankstesnį laiką.


Daugiau informacijos

10. Dabar galima tiksliai nurodyti, ar mokytojas, kurio nėra dalį dienos, pavyzdžiui, per 3 ir 4 pamokas , gali budėti ar prižiūrėti kabinetą prieš trečią pamoką , jei nurodyta, kad jis gali budėti.


Daugiau informacijos

11. Dabar ilgalaikis nebuvimas gali būti išspręstas vienu žingsniu, Pavadavimai Internete parodys tinkamiausią mokytoją, kuris yra tinkamas norint padengti daugumą nesančio mokytojo pamokų. Tuomet moksleiviai neturės daug skirtingų mokytojų, dėstančių tą patį dalyką.


Daugiau informacijos

12. Pavadavimai Internete siunčia pranešimus apie kiekvieną pakeitimą. Dabar yra specialus dialogo langas, kuriame galima peržiūrėti visus jūsų mokytojams išsiųstus pranešimus:


Daugiau informacijos

13. Pavadavimai Internete dabar leidžia nedalyvaujantiems mokytojams išsiųsti instrukcijas juos pavaduojantiems mokytojams, kad jie žinotų, ką daryti pamokų metu. Tokiu būdu, net jei mokytojo, galima atlikti suplanuotus darbus, ir mokslo metų pabaigoje nereikia skubėti, norint praeiti visas numatytas temas:


Daugiau informacijos

14. Mokytojai išmaniuoju telefonu gali paprašyti išeiginių ar laisvo laiko. Jie gali nurodo, kada jie negalės būti mokymo įstaigoje, ir administratorius gali patvirtinti arba atmesti tokius prašymus. Jei prašymas yra patvirtintas, tas mokytojas automatiškai įtraukiamas į Pavadavimus internete kaip nesantis, kurį reiktų pavaduoti.

Taip pat mokytojui pranešama, kad jo prašymas buvo patvirtintas ir jis gali pateikti pastabas pavaduojantiems mokytojams, kas galėtų būti veikiama pamokų metu, kai jo nebus.
Daugiau informacijos

15. Dabar yra galima atlikti ir kabinetų priežiūros pavadavimus:


Daugiau informacijos

16. Pavadavimai Internete dabar turi įvykius. Galite nustatyti trumpus ar daugiadienius įvykius. Jie bus rodomi mokyklos kalendoriuje ir kiekvieno mokytojo klasės dienyne, visi dalyviai gaus pranešimus į savo mobiliuosius telefonus. Asmeniui, atsakingam už pakeitimus, nereikia dar kartą įvesti šios informacijos į Pavadavimus, pvz., kada ir kokie mokytojai ir klasės nedalyvaus dėl šio įvykio - vienu pelės spragtelėjimu visi jie bus įtraukti į Pavadavimus.

.

17. Mokytojai gali nustatyti ir savo pamokas - pavyzdžiui, įsivesti kelias savaites trunkančią popamokinę veiklą. Pavadavimų programoje šias pamokas taip pat bus galima pavaduoti, jei to reiktų. Jei mokytojas negalėtų dalyvauti, matysis, kad ta pamoka turi būti atšaukta arba pakeista.


Ši informacija man labai padėjo Ši informacija man labai padėjo
Ši informacija nesuprantama Ši informacija nesuprantama
Aš ieškau kitos informacijos Aš ieškau kitos informacijos

Straipsnis peržiūrėtas 58962 kartų.1738 / 58962
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Ankstesnis straipsnis | Atgal į aSc Tvarkaraščiai programos pagalbos turinį | Kitas straipsnis