Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji - Co nowego?

Co nowego w wersji 2019?
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

1. Sale mają teraz priorytety. Dla każdej lekcji można zdefiniować optymalne, normalne, niekorzystne i nawet awaryjne sale.

Aplikacja domyślnie stara się ułożyć jak najwięcej lekcji w salach optymalnych, dopiero później używa sal normalnych. Jeżeli nie jest to możliwe, używane są sale niekorzystne. Układanie lekcji w salach awaryjnych jest uważane za rozluźnienie oryginalnych ograniczeń, więc aplikacja zrobi to dopiero wtedy, gdy nie będzie możliwości ułożenia planu używając lepszych sal dla danej lekcji. Istnieje także możliwość zdefiniowania priorytetów dla poszczególnych przedmiotów.

2. Po zakończeniu generowania, aplikacja jeszcze raz podejmuje próbę zoptymalizowania sal w końcowym planie lekcji.

3. Dodano dwie nowe zależności między przedmiotami, które umożliwiają jeszcze dokładniejsze sprecyzowanie jak rozłożyć przedmioty między salami w wygenerowanym planie lekcji.

3A. Maksymalna liczba lekcji na tydzień w salach awaryjnych. Używając tej opcji można ograniczyć wykorzystanie sal awaryjnych, lub określić, aby jeden nauczyciel lub jedna klasa nie były nadmiernie obciążane awaryjnymi salami w tygodniu.

3B. Minimalna liczba lekcji na tydzień w salach optymalnych. Podobnie jak powyżej, można określić, aby aplikacja umieszczała przynajmniej jedną lekcję każdego dnia w optymalnej sali.

4. Podczas samodzielnego przypisywania sali do wybranych zajęć, aplikacja wyświetla priorytet sali po kliknięciu prawym przyciskiem myszy:

i wyświetla użycie sali awaryjnej bezpośrednio na karteczce.

5. Możliwość zmiany sal w już wygenerowanym planie lekcji, na przykład zmiana niektórych optymalnych sal na normalne może sprawić, że będą one używane częściej. Istnieje również możliwość użycia przycisku „Utwórz sale szkolne dla oddziałów” , który wcześniej przypisywał tylko sale dla karteczek, którym nie zostały jeszcze przydzielone sale. Teraz opcja ta umożliwia także zmiany sal szkolnych już przypisanych w planie lekcji, umożliwiając ogólną poprawę przydziału sal.

Oczywiście można także skorzystać z opcji „popraw plan lekcji”, która spróbuje ulepszyć rozkład sal bez zakłócania gotowego planu lekcji, lub wygenerować nowy plan od zera, co może być lepszą opcją w wypadku, gdy przeprowadzono wiele zmian w salach dostępnych dla różnych przedmiotów.

6. Zaawansowana zależność „Maksymalna ilość zajęć w dniu” posiada teraz dodatkową opcję, która pozwala sprecyzować liczbę dozwolonych wyjątków. Na przykład można ustalić, że:
Nauczyciel może mieć maksymalnie 4 lekcje dziennie przez 3 dni w tygodniu. Przez resztę dni może mieć więcej lekcji.

lub

Nauczyciel może mieć maksymalnie 5 lekcji w ciągu dnia, ale tylko przez 2 dni w tygodniu (przez resztę dni powinien mieć ich mniej).

Nauczyciel może mieć maksymalnie 5 lekcji w ciągu dnia, ale tylko przez 2 dni w tygodniu


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 60665 razy.2540 / 60665
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł