برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Constraints - Teachers

Teacher can teach max 5 lessons per day, but only twice in week
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

This can be done with using these two constraint.
1. At first set, that teacher can teach max 5 lessons per day. You can do so in teacher's constraint
How to specify min and max lesson teacher shall have on one day?

or with this advanced card relationship

2. Now set that teacher can have max 4 periods per day with two exceptions. It will mean, that these two days teacher can teach max 5 periods, which were set in first step.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 21060 بار مشاهده شده است.17234 / 21060
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی