TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Тестване на графика (седмичното разписание)

Тестването показва, че има някакъв проблем. Какво следва?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Вижте също: Why to test the timetable?

Когато тестването се провали, ще се докладва частта, която не е било възможно да се генерира и ще се предложат няколко опции, които ще ви помогнат да намерите и решите проблема.

Провери и реши този проблем - pпрограмата ще покаже частта от разписанието, която е генерирана и ще даде картата, която не е успяла да генерира. Можете да проверите защо компютърът не е успял да постави тази карта.
Пълното упътване се намира тук: Проверка и справяне с проблема

Тестване на частта отново - може би разписанието в тази си част е твърде сложно за генериране и това е причината тестването да се провали. Когато стартирате тестването върху същата част отново, то може да е успешно (рядко се случва).

Тестване с освобождаване - тази опция много прилича на първата, само че сега програмата ще се опита да генерира тази част с включено ограничение освобождаване. Ако тя успее, ще покаже кои ограничения са били освободени. Това може да е полезно за намиране на ограничение, което е твърде рестриктивно. Вашата задача в този момент е същата, както и при първата опция – да довършите разписанието в тази част (и евентуално промените ограниченията или данните), така че програмата да приеме вашето решение.
Пропускане на този елемент и продължаване на тестването - пропуснете тази част и продължете с тестването на останалите части. Можете да се върнете към тази част по-късно като стартирате тестване отново (меню Разписание/ Tест).

Край на тестването - приключва тестването на разписанието.

Помощ - показва страница помощни указания.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 410649 times.2563 / 410649
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article