Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Testovanie rozvrhu

Test oznámi nejaký problém. Čo ďalej?
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Pozrite prosím aj túto stránku: Prečo testovať rozvrh?

Ak je test neúspešný, zahlási ktorú položku (trieda/učiteľ/predmet/učebňa) nebolo možné vygenerovať.
To znamená, že nebolo možné vygenerovať taký rozvrh tejto určitej položky, ktorý by spĺňal všetky podmienky zadané do programu. Túto situáciu treba vyriešiť.

Ak je test neúspešný, môže to mať niekoľko príčin:

- Podmienky sú príliš obmedzujúce. Napr. zadali ste max 5 hodín denne pre učiteľa, ktorý musí niektorý deň učiť aj 6 hodín z dôvodu celkového počtu hodín v jeho uväzku. Bude potrebné poľaviť túto podmienku - zmeniť jej nastavenia.

- Chyba v zadaných údajoch(alebo podmienkach) Napr. zadali ste nesprávny počet hodín za deň, alebo ste urobili chybu v definovaní Voľna. Bude potrebné túto chybu opraviť.

- Program použije predvolenú podmienku, ktorú si neželáte. Napr. implicitne program neumiestni hodinu, ktorá je dvakrát za týždeň do po sebe nasledujúcich dní, ale pre vašu školu to nie je dôležité a pri generovaní rozvrhu to spôsobuje problémy. Bude treba zrušiť tú podmienku, ktorá spôsobuje tento problém.

- Nie je možné splniť všetky podmienky kvôli konkrétnej (komplikovanej) situácii v rozvrhu tejto položky (alebo súvisiacich položiek). Pravdepodobne bude potrebné poľaviť niektoré podmienky na túto položku alebo zmeniť vložené údaje.

Ak je test neúspešný, program vám ponúkne zopár možností, ktoré vám pomôžu nájsť problém a vyriešiť ho:

Skontrolovať a vyriešiť problém - program vám zobrazí tú časť rozvrhu, ktorú vygeneroval a zobrazí kartičku, ktorú nemôže vygenerovať. Vašou úlohou v tomto momente bude doplniť rozvrh pre túto položku tak, že program akceptuje vaše riešenie ako OK (to znamená, že Kontrola rozvrhu povie, že nie je žiaden problém s rozvrhom). Pravdepodobne bude potrebné zmeniť podmienky alebo údaje. Tu je malá pomôcka ako pomôcť s touto úlohou, po umiestnení prvej kartičky do rozvrhu program okamžite spustí Kontrolu a zobrazí problémy v rozvrhu. Ak by ste chceli umiestniť viac kartičiek do rozvrhu, musíte vyvolať kontrolu manuálne (menu - Rozvrh - Kontrola, alebo s SPACEBAR). Keď vyriešite tento problém, pokračujte v testovaní znovu vyvolaním testu (menu - Rozvrh - Testuj).

Testuj túto položku ZNOVU - môže byť, že rozvrh pre túto položku je príliš komplikovaný na vygenerovanie a to je príčinou neúspešného testu. Ak spustíte znovu testovanie tej istej položky, môže sa stať, že bude úspešné (je to však zriedkavý prípad).

Testovanie s ÚĽAVOU - táto možnosť je podobná tej prvej, iba že program skúsi vygenerovať túto položku rozvrhu so zapnutím poľavenej podmienky a ak bude úspešný, ukáže vám, ktoré podmienky boli poľavené. Toto môže napomôcť pri hľadaní podmienky, ktorá je príliš obmedzujúca. Vaša úloha v tomto momente je ako v prvom prípade - doplniť rozvrh tejto položky (a prípadne zmeniť podmienky alebo údaje) tak, že program akceptuje vaše riešenie.

PRESKOČIŤ túto položku a pokračovať v testovaní - preskočte túto položku a pokračujte v testovaní ostatných položiek. K tejtoo položke sa môžete vrátiť neskôr a to znovu vyvolaním testu(menu - Rozvrh - Testuj).

UKONČI testovanie - ukončiť testovanie rozvrhu.

POMOC - zobraziť túto pomocnú stránku.

Poznámka: Ak váš rozvrh prejde testom, ale stále nie je možné vygenerovať celý rozvrh, môžete skúsiť testovanie väčších častí rozvrhu (viac tried naraz, atď...). pozrite prosím aj túto otázku Testovanie viacerých tried/učiteľov naraz .


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 412475 krát.19940 / 412475
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok