TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учебни часове

Изглежда, че двойни часове са дублирани в седмичното разписание - какво не е наред?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Това се случва, когато въведете един двоен час седмично в диалогов прозорец:
Часове/седмица (брой): 2
Продължителност: Двоен

Ако въведете тази информация така, това означава, че има два часа и всеки един от тях е с продължителност два учебни часа, а това представлява общо 4 учебни часа.
Ако желаете да има само един двоен час, въведете следното:

Часове/седмица (брой): 1
Продължителност: Двоен

По подобен начин, ако искате два двойни часа, трябва да въведете:

Часове/седмица (брой): 2
Продължителност: Двоен

вместо:

Часове/седмица (брой): 4
Продължителност: Двоен

и т.н.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 82376 times.590 / 82376
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article